Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

4662 dc29 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viasubman subman
3628 7496

August 28 2017

2366 7736 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viaskynetpizza skynetpizza
Chciałem ją pocieszyć, ale nikt nie jest w stanie pocieszyć kobiety, która nie była nigdy kochana.
— Andreas Altmann - "Zasrane życie mojego ojca, zasrane życie mojej matki i moja zasrana młodość"

August 12 2017

3613 516a 500
Reposted fromnikotyna nikotyna
2414 db15

August 09 2017

4409 a867
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackandwhite blackandwhite
2568 3dce
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viaepidemic epidemic
7944 7904 500
Reposted fromkrzysk krzysk

August 02 2017

Posiadam szczególny talent do rozmyślania nad ponurą stroną życia, wyciągania z niej najgłębszej goryczy i smakowania jej; zbadawszy ją tak do cna, wiedziałem, jak najskuteczniej znęcać się nad sobą.
— Hans Christian Andersen — Baśń mojego życia
Reposted fromununbi ununbi viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 01 2017

5356 0563 500

July 25 2017

July 20 2017

Chcesz, więc piszę, ale - co na to poradzisz? Pewnie, że chciałabym przyjść do Ciebie albo żebyś Ty przyszedł. Chcę nic nie mówić, chcę słuchać. Chcę choć na chwilę pozbyć się tego wielkiego niepokoju, który jest gorszy niż choroba, który jest chorobą. Nikt nie wie nawet, czemu mi źle. Nawet - czy będzie lepiej. Jeśli znów nie będziesz pisał przez miesiąc, pewnie umrę, bo nie można tak ciągle czekać.
— H. Poświatowska, "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted fromulotnosc ulotnosc viabeattman beattman
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)

July 18 2017

- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl