Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

Chcesz, więc piszę, ale - co na to poradzisz? Pewnie, że chciałabym przyjść do Ciebie albo żebyś Ty przyszedł. Chcę nic nie mówić, chcę słuchać. Chcę choć na chwilę pozbyć się tego wielkiego niepokoju, który jest gorszy niż choroba, który jest chorobą. Nikt nie wie nawet, czemu mi źle. Nawet - czy będzie lepiej. Jeśli znów nie będziesz pisał przez miesiąc, pewnie umrę, bo nie można tak ciągle czekać.
— H. Poświatowska, "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted fromulotnosc ulotnosc viabeattman beattman
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)

July 18 2017

- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"

July 14 2017

9619 6914
Reposted fromels els vialouve louve
1953 50ac
Reposted fromfriends friends viaiblameyou iblameyou
8386 97fa 500
Reposted fromclitoris clitoris
1055 59f3
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viaEmisja Emisja
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viadancingwithaghost dancingwithaghost
1136 db82
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaaeris aeris
3729 6fbd
Reposted fromLittleJack LittleJack viaheroes heroes

July 06 2017

7675 a6dd 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
7631 f693 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
6056 d2c7
Reposted fromtisiphone tisiphone viakrzysk krzysk
7805 8ec4 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
5715 e28d
Reposted fromdomitrz domitrz viaskynetpizza skynetpizza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl