Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

8614 0412
Reposted fromneons neons

August 23 2016

2240 91fd
Reposted fromgive-me-love give-me-love vialanni lanni
Reposted fromroxanne roxanne viaapocomitonaco apocomitonaco
1961 d7d6
Reposted fromlittlefool littlefool viaStonerr Stonerr
5016 7791
Pewnego dnia ktoś przytuli Cię tak bardzo mocno, że wszystko, co w Tobie połamane, wróci na swoje miejsce.
— znalezione

August 22 2016

9899 1875 500
grafika grunge, friends, and nature
Reposted fromweightless weightless viaseqel seqel
7812 6142 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapandorcia pandorcia

August 19 2016

5117 7892
Reposted fromfriends friends viacukierek cukierek
5004 eaf0 500
'zależy jaka jest skala'
ul. Fredry, Poznań.
Reposted fromnutt nutt viawujcioBat wujcioBat

August 16 2016

Włóczykij przystanął; zrobiło mu się trochę przykro. Tak, Muminek, który czekał na niego i okropnie tęsknił. Muminek, który siedział w domu i czekał, i podziwiał go, i zawsze mu mówił: "Naturalnie, musisz być wolny. Jasne, że musisz wyruszyć w drogę. Jasne, rozumiem - czasem musisz być sam". Lecz jednocześnie oczy Muminka robiły się chmurne z rozczarowania i bezradnej tęsknoty.
— Tove Jansson, "Muminki".
Reposted from654675674 654675674 vialugola lugola

August 15 2016

Tęsknił Pan kiedyś tak bardzo, że aż bolało?
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiodziio miodziio
0953 428b
Reposted fromsaiwala saiwala viamental-cat mental-cat
5329 f5f6
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viaszatanista szatanista
3624 4f0c 500
Reposted frommoreshadows moreshadows viaburnmyshadow burnmyshadow
7371 f24b 500
Reposted fromucisz ucisz viaSTYLTE STYLTE

August 14 2016

Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viadiebitchdie diebitchdie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl