Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2016

5591 8a9a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahajskul hajskul

October 20 2016

8574 06a1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialugola lugola

October 18 2016

7232 4e47 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaunderscore underscore

October 16 2016

October 08 2016

1899 aae8
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou
2260 2eb4 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viafriends friends

October 07 2016

4948 a06e
Reposted fromcalifornia-love california-love viahajskul hajskul

October 05 2016

9844 af57
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafriends friends

October 03 2016

7693 9e61 500
Reposted bydefinition-of-sexcoernelMaxomatifancy-clapsrozalkadianazetcrybitchseptuagesimahavingdreamsgeogeoroyalityxxmrautynainkwizytorcziterkrybuslongpantsporannybudassmoke11letshavesexwrite-url-herewhatkatefeelExfeletesbrakperspektywmiszabluedeathZoonk11mushusexandviolinsantproofsarazationomniniMBLOPmcnultynikotynastragan-ze-snamiMartwa13SilvanusmentalityimsofancyjestemzeroalevaenerlehedonelajkatioszkaHypothermianezavisanravenheartkregoslupkotaayniskrolikkokolokotanguero8agiennyBadylMojeZwojefufuazazelirokichigaiflauschfischBloodyHeartclearerskiesKleinmeisterDeppzachlystujsiemental-catsaudeppbradypusbradypusRekrut-Kschaafsweetdream98ajriKryptonitexcwajdaxNatiquemezaliansmonkeyheadLucretiusmemen-gwaAjeulahsiedutjannetrosesareredbruisesarebluebeauty2dofarmaceutkabrakperspektyw
6612 a364
Reposted fromimyours imyours vianikotyna nikotyna

October 02 2016

9628 bee8 500
Reposted fromorendasophie orendasophie vianikotyna nikotyna
3445 a88a
Reposted fromneon neon vialouve louve
To wszystko wraca falami. Kiedy myślę, że już wszystko jest w porządku, nagle ni stąd ni zowąd czuję ucisk w klatce piersiowej. I choć powtarzam w myślach jak mantrę - to już za mną, idź naprzód. I tak po raz kolejny czuję jak rozpadam się na kawałki. W środku. Tak aby nikt nie widział. Aby nie widzieli jak bardzo tęsknię i że już nigdy nie będę kompletna. Bo raz popsuta rzecz, nigdy nie będzie taka jak przedtem.
— Nigdy...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajazzuj jazzuj
4888 ff6c
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
4157 2284
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaeris aeris

September 28 2016

8033 eca2
6362 80bd 500
Reposted fromrol rol vianikotyna nikotyna

September 27 2016

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl